سیستم‌های حفاظتی

درمورد سیستم‌های حفاظتی

تمام سیستم‌های حفاظتی و امنیتی منازل و دفاتر تجاری طبق اصل اساسی تأمین امنیت نقاط ورودی مانند درب و پنجره و همچنین فضای داخلی حاوی اشیاء با ارزش مانند آثار هنری، رایانه و وسایل دیجیتال، مجموعه سکه و یا سایر موارد ارزشمند کار می کنند. صرف نظر از اندازه خانه شما، یا تعداد درها و پنجره‌ها یا اتاق‌هایی که تصمیم می گیرید از آن محافظت کنید، تنها تفاوت واقعی در تعداد اجزای امنیتی مستقر شده در خانه است که کنترل آن توسط کنترل پنل صورت میگیرد.

سیستم حفاظتی و امنیتی چیست؟

ابتدایی ترین تعریف هر سیستم امنیتی در نام آن نهفته است. به این معنی که سیستم امنیتی چاره یا وسیله‌ای است که با استفاده از آن می توان امنیت مکانی را از طریق سیستم‌های حفاظتی و دستگاه‌های امنیتی تأمین کرد. در این مثال، ما در مورد سیستم های امنیتی منزل صحبت می کنیم ،که تشکیل شده از دستگاه‌های الکترونیکی یکپارچه‌ای هستند که به همراه یک کنترل پنل مرکزی که دربرابر سرقت‌ها و سایر مزاحمت‌های احتمالی از منزل محافظت می کند

یک سیستم امنیتی خانگی معمولی شامل موارد زیر است:

کنترل پنل، که کنترل کننده اصلی سیستم امنیتی یک خانه است
سنسور درب و پنجره
سنسورهای حرکتی ، داخلی و خارجی
دوربین های امنیتی سیمی یا بی سیم
آژیر یا زنگ با صدای دزدگیر بالا

سیستم امنیتی چگونه کار می کند؟

سیستم‌های امنیتی خانگی بر اساس مفهوم ساده تأمین امنیت و حفاظت نقاط ورود به خانه با سنسورهایی که در یک مکان مناسب در جایی از خانه نصب شده با یک کنترل پنل یا مرکز فرمان با دستگاه‌های حفاظتی ارتباط برقرار کرده، و به این صورت کار می کنند.

این سنسورها معمولاً در درهایی قرار دارند که به داخل خانه منتهی می شوند و همچنین به راحتی در دسترس هستند
پنجره ها ، به ویژه هر نوع باز ، به خصوص آنهایی که در سطح زمین هستند.
فضاهای باز در داخل منازل را می توان با سنسورهای حرکتی ایمن کرد